Gemensam ansökan 22.2-22.3.2022

I den gemensamma ansökan våren 2022 kan du söka till grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning i Helsingfors eller Nykarleby. Oavsett om du vill bli barnledare (kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet) eller ledare för ungdomar och gemenskaper (kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper) söker du in till själva grundexamen i Studieinfo. Du väljer kompetensområde då du har mottagit din studieplats. Vi ordnar inträdes- och lämplighetstest i Nykarleby den 3.5 och i Helsingfors den 5.5. Du behöver inte förbereda dig för testet, det är en intervju så vi får träffa dig och där också du får möjlighet att fråga mer om utbildningen samt en kort textförståelseuppgift. Läs mer om gemensam ansöka här.

Om du i den gemensamma ansökan blir utan studieplats eller inte får den studieplats du vill kan du söka in till oss när du vill via den kontinuerliga ansökan!