STEP by step till barnskötare i Vasa

Hallå Vasa med omnejd! I höst startar STEP-utbildning behörighetsgivande utbildning för barnskötare inom småbarnspedagogik i Vasa.

Utbildningen är arbetslivsorienterad och fokus ligger på att du inhämtar det kunnande du saknar. Du kan studera både med utbildnings- och läroavtal. Ungefär 2 närstudiedagar i månaden på Kungsgårdsvägen i Yrkesakademins utrymmen. Handledningstillfällena hålls sen eftermiddag och kväll över Teams, ca 6 tillfällen per termin.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet

Med en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet blir du behörig att arbeta som barnskötare på dagis eller barnledare i församlingens småbarnspedagogik. Det här är den enda grundexamen där yrkesämnena i sin helhet innehåller studier relaterade till pedagogik och handledning och ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogiken. I den här examen kan du också om du vill välja att studera så du blir behörig att arbeta som barnledare i församlingens småbarnspedagogik.

Utbildningen startar 4.8.22 och beroende på dina tidigare erfarenheter och kunnande beräknas du avlägga examen senast i mars 2024.

Ansökningen till utbildningen är öppen fram till 17.06.22 och vi intervjuar sökande kontinuerligt under ansökningstiden.