Barnskötarbehörighetsgivande utbildning för familjedagvårdare

Ansökningstid:
01.01.2022 — 31.12.2022
Online
Pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamina
Examen: Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska

Målgrupp

Det här är utbildningen för dig som är utbildad familjedagvårdare och vill göra dig behörig barnskötare inom småbarnspedagogik. Du kan delta oavsett var i Finland du finns. Våra lärare handleder dig i din inlärning, du utför uppgifter i ditt praktiska arbete på din arbetsplats och visar ditt kunnande vid yrkesprov. Fortbildningen omfattar 30 kp, du får delexamensbetyg för din prestation.

Om du arbetar inom branschen och avlägger examensdelen med ett kort läroavtal är det kostnadsfritt för dig!

Du kommer till anmälningsblanketten genom att trycka på "Ansökan" här ovanför. Du omdirgeras då till en sida, ändra språk till svenska på den genom att trycka på kugghjulet uppe till höger på sidan.

Beskrivning

Du lär dig:
-Arbeta enligt planen för småbarns-pedagogik samt principerna för värdegrunden och verksamhetskulturen
-Beakta barnens intresseområden och behov samt använda en arbetsmetod för pedagogisk dokumentation
-Planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet genom att beakta målen för mångsidig kompetens och lärområden
-Leda och stödja lek med förståelse för dess betydelse för barnet och för den pedagogiska verksamheten
-Tillsammans med arbetsgemenskapen skapa en lärmiljö som främjar lärande, utveckling och interaktion
-Stödja barnets språkliga färdigheter, förmåga att uttrycka sig samt interaktions- och samarbetsfärdigheter
-Utvärdera och utveckla din verksamhet som en del av arbetsgemenskapen.

Du kan genomföra examensdelen på flera sätt, som en del i grundexamen, i sin helhet som fortbildning eller delar av examensdelen.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038054

Omfattning

Kompetenspoäng: 30
Mer information:
studiesekreterare
Malin Nyvall

+358447033670
regionchef
Sabina Forsbacka
sabina.forsbacka@step.fi
+385404875316
Skriv ut