Kristen fostran

14.09.2022 — 31.10.2022
Ansökningstid:
01.01.2022 — 10.09.2022
Online
Pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamina
Examen: Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska

Målgrupp

Det här är fortbildningen för dig som vill fördjupa ditt kunnande och dina färdigheter i kristen fostran och utveckla din församlings småbarnspedagogik. Du kan delta i fortbildnigen oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online.
Om du arbetar inom branschen och avlägger examensdelen med ett kort läroavtal (föreläsningar, självständiga studier, yrkesprov) är det kostnadsfritt!

Du kommer till anmälningsblanketten genom att trycka på "Ansökan" här ovanför. Du omdirgeras då till en sida, ändra språk till svenska på den genom att trycka på kugghjulet uppe till höger på sidan.

Beskrivning

Du lär dig:
Planera och genomföra pedagogisk verksamhet i församlingens verksamhet för barn och familjer.
Fördjupa dig i din egen identitet som medarbetare i kyrkan och över din förmåga att fungera som stöd för andlig tillväxt.
Använda dig av det centrala innehållet i kyrkans lära och Bibelns berättelser i ditt arbete.
Planera, genomföra, utvärdera och utveckla gudstjänst- och andaktsliv tillsammans med andra.
Mer om styrdokumenten för kyrkans kristna fostran.
Utbildningen består av sex korta föreläsningar (live eller via teams). Mellan passen självständiga studier där du prövar olika metoder för kristen fostran i en barngrupp.

Du kan genomföra examensdelen på flera sätt, som en del i grundexamen, i sin helhet som fortbildning eller delar av examensdelen.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038054

Omfattning

Kompetenspoäng: 15
Mer information:
studiesekreterare
Malin Nyvall

+358447033670
utbildningschef
Marianne Asplund
marianne.asplund@step.fi
+358405624788