Skolgångshandledare

Ansökningstid:
01.01.2023 — 31.12.2023
Nykarleby
Pedagogisk verksamhet och handledning
Yrkes- och specialyrkesexamina
Examen: Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Kompetensområden: Kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska
Kostnad: 450 € (avgiftssfri vid läroavtal)

Målgrupp

Du kan studera skolgångshandledare oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online. Som läroavtalsutbildning är utbildningen avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.

Då du ansöker byter du enkelt spårk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan.

Beskrivning

Du kan arbeta som skolgångshandledare, skolgångsbiträde, assistent i skolan och också välja att bli morris-/eftisledare om du vill genom att avlägga kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du blir då skolgångshandledare.

Som skolångshandledare deltar du i stödjandet och handledningen av tillväxt och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar. Du främjar lärande tillsammans med läraren och övrig undervisningspersonal. Om du väljer examensdelen handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet får du också kunnande för att arbeta som ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Studierna är arbetslivsorienterade och närundevisningen sker antingen på plats i Nykarleby eller över Teams ungefär var tredje torsdag.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Examensbenämning

Skolgångshandledare

Omfattning

Kompetenspoäng: 150
Mer information:
studiesekreterare
Malin Nyvall

+358447033670
utbildningschef
Marianne Asplund
marianne.asplund@step.fi
+358405624788