Ledare för skolgång och morgon och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstid:
01.01.2022 — 31.12.2022
-
Pedagogisk verksamhet och handledning
Yrkes- och specialyrkesexamina
Examen: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Kompetensområden: Kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska
Kostnad: 450 € (avgiftssfri vid läroavtal)

Målgrupp

Du kan studera till ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online. Som läroavtalsutbildning är utbildningen avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.

Då du ansöker byter du enkelt spårk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan.

Beskrivning

Du kan arbeta som skolgångsbiträde, skolgångshandledare, assistent i skolan och morris-/eftisledare genom att avlägga kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du blir då ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet deltar du i stödjandet och handledningen av tillväxt och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar. Du främjar lärande tillsammans med läraren och övrig undervisningspersonal. De arbetar självständigt och systematiskt vid handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Studierna är arbetslivsorienterade och närundevisningen sker antingen på plats i Nykarleby eller över Teams ungefär var tredje torsdag.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Examensbenämning

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Omfattning

Kompetenspoäng: 150
Mer information:
studiesekreterare
Malin Nyvall

+358447033670
utbildningschef
Marianne Asplund
marianne.asplund@step.fi
+358405624788