Naturen som lärmiljö i kyrkans småbarnspedagogik

22.05.2023 — 23.05.2023
Träskända
STEP-koulutus, Träskändavägen 640, Träskända
245 €, logi 50 €

Anmälan via kyrkans svenska personalutbildning.

Mål

Under utbildningen utvecklar du ditt kunnande i pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i naturen som lärmiljö. Naturen är en fantastisk plats för lek, rörelse och utforskning, en lärmiljö där barnen kan utvecklas, upptäcka och utmanas. Skogen är samtidigt en plats för stillhet och ett pilgrimsmål. Du får nya redskap och metoder som du kan använda tillsammans med barnen i naturen och inte nog med det, du får en stor dos inspiration till att utveckla din egen pedagogiska professionalitet.

Innehåll

  • Hur man rör sig och säkerhet i naturen
  • Skogen som en plats för stillhet och som ett pilgrimsmål
  • Att planera och genomföra pedagogisk verksamhet i naturen
  • Pedagogik i naturen på ett etiskt sätt och enligt principerna för hållbar utveckling

Resursperson

Milja Westerlund, t.f. stiftssekreterare, diakon

Annullering

Kostnadsfri annullering senast 4 veckor innan. Annullering meddelas till utbildning@step.fi

Förfrågningar

Sabina Forsbacka, regionchef, STEP-utbildning, sabina.forsbacka@step.fi