UTBILDNINGSDAG FÖR INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR 2023

18.11.2022
Helsingfors
Högbergsgatan 10 E, 2 vån, Helsingfors

Välkommen till utbildningsdag för insamlingen Gemensamt Ansvar i Vasa!

Dagen anordnas av Borgå stift, Aseman Lapset ry, Kyrkans Utlandshjälp och Kyrktjänst i samarbete med STEP-utbildning.

Fredagen den 18 november 2022 kl. 9.30-14.15 i Helsingfors, Johannes församling, Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/UtbildningsdagGA2023Helsingfors

Infodagen riktar sig till insamlingsledare och andra som gör arbetsinsatser för Gemensamt Ansvar, både frivilliga och församlingsanställda. Speciellt vill vi i år rikta oss till dem som jobbar med församlingens barn och unga. Välkommen med för att träffa GA-kolleger från olika församlingar, byta insamlingsidéer och höra om nästa års insamlingsmål!

Program
9.30 Morgonkaffe och tilltugg
10.00 Välkommen! Cecilia Forsén, Borgå Domkapitel
10.15 Ungdomar och våld, verksamhetsledare Christian Wentzel, Stationens Barn r.f.
11.15 Presentation av det utländska insamlingsmålet, Kaj-Mikael Wredlund, Kyrkans Utlandshjälp
12.00 Lunch
13.00 Tips för församlingens information, regionchef Sabina Forsbacka, Kyrktjänst/ STEP-utbildning
14.00 Avslutande andakt


Utbildningen är gratis, men vi behöver få din anmälan till dagen i Helsingfors senast 9.11.