Anmälan om hot eller fara

Blankett för anmälan om hot eller fara

Den studerande fyller i en anmälan om hot och fara t.ex. i situationer där studeranden har mött ett hotfullt beteende, mobbning, sexuella trakasserier eller på annat sätt upplever sig ha hamnat i en situation som känts hotande eller farlig. Den studerande berättar sin syn på situationen.

Blanketten förmedlas automatiskt till Reija Hotti, personaldirektör på Kyrktjänst och till Simo Ikola, utvecklings-/säkerhetschef på STEP-koulutus.

Varje anmälan behandlas konfidentiellt.

Här finns blanketten för anmälan om hot eller fara. Om du vill fylla i den på svenska byter du språk till svenska.