Arbetslivet

Yrkesutbildning och arbetsliv

Målsättningen med yrkesutbildningen är att förbättra befolkningens yrkeskunnande och att utveckla arbetslivet i enlighet med dess kompetensbehov. Att svara mot arbetslivets behov som hela tiden utvecklas är en del av yrkesutbildningens uppdrag i Finland. Yrkesutbildningen skall främja sysselsättning och företagsamhet. Yrkesutbildning och arbetsliv utbildar tillsammans framtidens arbetskraft.

Yrkesutbildningsreformen 2018

I den förnyade yrkesutbildningen betonas lärande i arbetslivet och att utbildningsanordnaren skall planera och genomföra utbildning i samarbete med arbets- och näringslivet. Yrkesutbildningsreformens syfte är att öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Detta för att se till så att utbudet av utbildning och de utvecklingstjänster yrkesutbildningen erbjuder motsvarar arbets- och näringslivets ständigt föränderliga behov.

Nationell arbetslivsrespons

Från och med 1.7.2021 tar Utbildningsstyrelsen i bruk en nationell arbetlivsrespons. Avsikten med den nationella arbetslivsresponsen är att höra arbetslivets erfarenheter av utbildningen i arbetslivet inom ramen för yrkesutbildningen.

Responsen behandlar tema som:

  • Kundorienterad verksamhet
  • Avtalsprocessen
  • Handledning och stöd
  • Kvalité.

Responsen utvärderar inte studerande utan följer upp hur väl utbildningsanordnaren lyckats genomföra utbildning i samarbete med arbetslivet och nöjdheten hos arbetslivet.

Så här går den nationella arbetslivsresponsen till:

  • Informationen insamlas elektroniskt
  • Alla som angetts som arbetsplatshandledare för en studerande på utbildnings- eller läroavtal som tagit slut efter 1.7.2021 får en svarslänk av Utbildningsstyrelsen per e-post
  • Vid behov kan man vidarebefordra enkäten till den person som i praktiken har deltagit mer i handledningen av den studerande
  • Svaren behandlas anonymt
  • Responsen tar ungefär fem minuter att svara på
  • Svarsresultaten sammanställs på vipunen.fi som är utbildningsförvaltningens statistiktjänst.

Det är viktigt för oss att du tar dig tid att svara på den nationella arbetslivsresponsen!

Genom den kan vi ännu bättre lyssna in arbetslivets erfarenheter av samarbetet med oss och utveckla kvalitén på och förfarandet vid yrkesutbildning. Den hjälper oss alltså att utveckla vår verksamhet, samtidigt är den också grund för en del av yrkesutbildningens finansiering i framtiden.

Marianne Asplund, utbildningschef STEP-utbildning