Arbetslivet

Yrkesutbildning och arbetsliv

Målsättningen med yrkesutbildningen är att förbättra befolkningens yrkeskunnande och att utveckla arbetslivet i enlighet med dess kompetensbehov. Att svara mot arbetslivets behov som hela tiden utvecklas är en del av yrkesutbildningens uppdrag i Finland. Yrkesutbildningen skall främja sysselsättning och företagsamhet. Yrkesutbildning och arbetsliv utbildar tillsammans framtidens arbetskraft.

Yrkesutbildningsreformen 2018

I den förnyade yrkesutbildningen betonas lärande i arbetslivet och att utbildningsanordnaren skall planera och genomföra utbildning i samarbete med arbets- och näringslivet. Yrkesutbildningsreformens syfte är att öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Detta för att se till så att utbudet av utbildning och de utvecklingstjänster yrkesutbildningen erbjuder motsvarar arbets- och näringslivets ständigt föränderliga behov.