Internationellt samarbete

Internationalitet

Internationalitet och kulturell mångfald är en synlig och aktiv del av vardagen på STEP-utbildning. På campus innebär internationalitet en naturlig interaktion mellan olika kulturer och respekt för mångfald. Som studerande utvecklar du också ditt kunnande i internationalitet genom studiernas innehåll, genom valbara studier och genom utbytesstudier.

Internationalitet i studierna

Internationalitet och kulturell mångfald är en väsentlig del av våra examina. Som studerande på STEP-utbildning kan du utveckla dina färdigheter i internationalitet och växelverkan mellan olika kulturer genom att göra lärande i arbete utomlands. Cirka 40-50 studerande på STEP-utbildning gör årligen en period av lärande i arbetslivet i Europa, Asien eller Afrika. Vi samarbetar med många läroanstalter och med arbetsplatser inom olika branscher gällande studerandeutbyten. Vi har jobbat med framgångsrik utbytesverksamhet i cirka tjugo års tid.

Vi är med i utbytesprojekt via Erasmus + programmet och i projekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Vi är också med i Erasmus + programmets projekt för strategiskt kompanjonskap.

Kriterier för att bli vald till en utlandsperiod

  • Tillräckliga språkkunskaper

Kunnande i engelska är det mest allmänna språkkravet i utbytesverksamheten. Det viktigaste är ändå att man har mod att använda språket och att ställa frågor och på det sättet klara sig utomlands både på fritiden och på arbetsplatsen. Av artighet kan man gärna lära sig några viktiga fraser och hälsningar på landets språk.

  • Motivation och mål

Studiemotivation och studieaktivitet är viktiga egenskaper för den som ska åka ut på utbytesperiod utomlands. Om dina studier framskrider tyder det på att du har beredskap att åka utomlands för att lära dig i arbetslivet.

Man behöver också ha mod att berätta om sig själv, om sin utbildning och om Finland. Under en utlandsperiod ska man vara beredd att berätta om sitt hemland, sin utbildning, klimatet eller kulturen. Det lönar sig att förbereda sig för sådana situationer i förväg.

  • God interaktionsförmåga

Som utbytesstuderande ska du vara artig, kunna komma överens med olika slags människor samt visa respekt och förståelse för olikheter och olika kulturer. Du ska uppföra dig artigt och ansvarsfullt i alla situationer. Som utbytesstuderande representerar du STEP-utbildning och ditt hemland.

  • Självstyrning och förmåga att uthärda ovisshet

För att en utlandsperiod ska lyckas är det viktigt att du är initiativrik och självstyrd. Då man reser går det inte alltid planenligt och saker görs inte alltid på samma sätt som i Finland. Det går inte heller att förbereda sig på allt i förväg. Du kan t.ex. hamna att vänta länge på besked från arbetsplatsen och från det land dit du vill åka.

Mera information

Ifall du är intresserad av en utbytesperiod kan du ta kontakt med Charlotta Lillas, lärare och ansvarig för utbytesverksamheten på STEP-utbildning Nykarleby.