Internatet

Våra studerande i Nykarleby har tillgång till internat. Man kan ansöka om plats på internatet då man har blivit antagen som studerande.

Det finns ett begränsat antal internatsplatser som i första hand ges till unga studerande som inte har möjlighet att dagligen ta sig mellan hemmet och läroanstalten.

Internatsplatser beviljas på jämlika grunder och den studerandes behov av boende beaktas. En internatsplats beviljas för ett läsår i taget, dock endast för den tid som studierna pågår. Rätt att bo på internatet gäller endast vardagar, måndag-fredag, inte veckoslut.

Kostnader

Studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen kan bo på internatet kostnadsfritt. Läropliktiga studerande som avlägger en yrkesexamen bor på internatet kostnadsfritt.

Studerande som avlägger en yrkesexamen samt läroavtalsstuderande kan vid behov boka rum för övernattning i samband med närstudiedagar. För detta faktureras en avgift.

Internatet är tänkt att vara en trygg och trivsam boendemiljö. Internatets ordningsregler anger riktlinjerna för boendet, användningen av internatets utrymmen, hemkomsttider och tystnad med mera. Här kan du bekanta dig med internatets ordningsregler. (Länk på kommande)

Internatshandledare finns på plats måndag-fredag, kl. 19-06 (måndag, onsdag) och kl. 21-06 (tisdag, torsdag). Internatshandledaren planerar och genomför tillsammans med de boende olika aktiviteter och meningsfullt program två kvällar per vecka.

Här hittar du kontaktuppgifter till internatshandledaren.