Nationell arbetslivsrespons

Från och med 1.7.2021 tar Utbildningsstyrelsen i bruk en nationell arbetlivsrespons. Avsikten med den nationella arbetslivsresponsen är att höra arbetslivets erfarenheter av utbildningen i arbetslivet inom ramen för yrkesutbildningen.

Den nationella arbetslivsresponsen består av två delar:

  1. Enkät för arbetslivsrespons till arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildningsavtal
  2. Arbetsplatshandledarens enkät.

Enkäten till arbetsplatser

Utbildningsanordnaren skickar enkäten till arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildningsavtal. Länken till enkäten skickas per e-post till arbetsgivarens representant två gånger i året. Uppskattad svarstid är ca 5 minuter. Responsen följer upp nöjdheten hos arbetslivet och hur väl utbildningsanordnaren lyckats i genomförande av utbildning och samarbete med arbetslivet. Responsen utvärderar inte studerande.

Responsen behandlar tema som:

  • Kundorienterad verksamhet
  • Avtalsprocessen
  • Handledning och stöd
  • Kvalité.

Arbetsplatshandledarens enkät

Alla som angetts som arbetsplatshandledare för en studerande på utbildnings- eller läroavtal som tagit slut efter 1.7.2021 får en länk till enkäten av Utbildningsstyrelsen per e-post då perioden av lärande i arbetslivet avslutats. Vid behov kan man vidarebefordra länken till den person som i praktiken har deltagit mer i handledningen av den studerande.

Svarsresultaten från den nationella arbetslivsresponsen sammanställs på vipunen.fi som är utbildningsförvaltningens statistiktjänst.

Det är viktigt för oss att du tar dig tid att svara på den nationella arbetslivsresponsen!

Genom den kan vi ännu bättre lyssna in arbetslivets erfarenheter av samarbetet med oss och utveckla kvalitén på och förfarandet vid yrkesutbildning. Den hjälper oss alltså att utveckla vår verksamhet, samtidigt är den också grund för en del av yrkesutbildningens finansiering i framtiden.

Marianne Asplund, utbildningschef STEP-utbildning

Här kan du läsa mer om den nationella arbetslivsresponsen.