Skolgångshandledare

Handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Du kan arbeta som skolgångsbiträde, skolgångshandledare, assistent i skolan och morris-/eftisledare genom att avlägga kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du blir då skolgångshandledare.

Som skolgångshandledare deltar du i stödjandet och handledningen av tillväxt och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar. Du främjar lärande tillsammans med läraren och övrig undervisningspersonal. De arbetar självständigt och systematiskt vid handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet ifall du i din examen väljer att genomföra examensdelen Handledning i morgon- och eftermiddags-verksamhet.

Kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för handledning av skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet består av 80 kp obligatoriska examensdelar, 30 kp obligatoriska valbara examensdelar (Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet eller alternativt Handledning och stöd för skolgång och studier) och 20 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.


Gemensam obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Kompetensområdets obligatoriska
examensdelar, 80 kp:

 • Handledning av eleven och handledning i lärande, 40 kp
 • Att svara mot behovet av stöd i miljöer för lärande och handledning, 40 kp

Kompetensområdets obligatoriska
examensdelar, välj 30 kp:

 • Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet, 30 kp
 • Handledning och stöd för skolgång och studier, 30 kp (ny från 1.1.2023)

Valbara examensdelar, välj 20 kp:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp
 • Att använda romska språket i handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp (ny från 1.1.2023)
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50 kp.

Annika och Unnur berättar varför det är bra att ha utbildning som skolgångsbiträde.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.