Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Du kan arbeta som skolgångsbiträde, skolgångshandledare, assistent i skolan och morris-/eftisledare genom att avlägga kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du blir då ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet deltar du i stödjandet och handledningen av tillväxt och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar. Du främjar lärande tillsammans med läraren och övrig undervisningspersonal. De arbetar självständigt och systematiskt vid handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för handledning av skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet består av 130 kp obligatoriska examensdelar och 20 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.


Gemensam obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Kompetensområdets obligatoriska
examensdelar, 110 kp:

 • Handledning av eleven och handledning i lärande, 40 kp
 • Att svara mot behovet av stöd i miljöer för lärande och handledning, 30 kp
 • Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet, 40 kp.

Valbara examensdelar, välj 20 kp:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp
 • Att använda romska språket i handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50 kp.

Annika och Unnur berättar varför det är bra att ha utbildning som skolgångsbiträde.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.