Vision, mission och värdegrund

Inom STEP-utbildning verkar vi enligt den strategi som vår upprätthållare Kyrktjänst rf står för.

Värdegrunden i vardagen

Vi söker stigar, vi bygger broar och vi går med dig mot det gemensamma goda. Så beskriver vi på STEP-utbildning visionen om det gemensamma goda. Och det här syns i vår verksamhet – som äkta människomöten och jämlik växelverkan i handledning, undervisning och annan service.

Här kan du bekanta dig med Kyrktjänst rf strategi 2020-2024 (på finska).