Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Då du avlagt yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan du arbeta i olika verksamhetsmiljöer inom pedagogisk verksamhet, undervisning och handledning. Du kan arbeta i en arbetsgemenskap och främjar gemenskapen och den yrkesmässiga interaktionen. I ditt arbete kan du iaktta de etiska principerna samt föreskrifter och dokument som styr arbetet. Du kan även använda olika modeller och metoder i ditt arbete och också arbeta i mångprofessionellt samarbete.

Den som har avlagt denna yrkesexamen:

  • Stöder tillväxt och utveckling hos dem som ska handledas
  • Stöder uppbyggandet av individens positiva självbild och självkänsla
  • Identifierar, förebygger och ingriper vid situationer med mobbning och trakasserier
  • Handleder både individer och grupper
  • Identifierar i sitt arbete de som behöver särskilt stöd och stödjer funktionsförmåga och lärande hos dem
  • Ser till att verksamhetsmiljön är ändamålsenlig och trygg.

I yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning finns en obligatorisk examensdel som är gemensam för alla kompetensområden, Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp.

Inom ramen för denna yrkesexamen kan du studera:

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.

Nya examensgrunder

För de som inleder studier inom yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning efter den 1 januari 2023 gäller nya examensgrunder. STEP-utbildning har deltagit i utarbetandet av de nya examensgrunderna. Redan nu kan du bekanta dig med dem här.