Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Då du avlagt yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan du arbeta i olika verksamhetsmiljöer inom pedagogisk verksamhet, undervisning och handledning. Du kan arbeta i en arbetsgemenskap och främjar gemenskapen och den yrkesmässiga interaktionen. I ditt arbete kan du iaktta de etiska principerna samt föreskrifter och dokument som styr arbetet. Du kan även använda olika modeller och metoder i ditt arbete och också arbeta i mångprofessionellt samarbete.

Den som har avlagt denna yrkesexamen:

  • Stöder tillväxt och utveckling hos dem som ska handledas
  • Stöder uppbyggandet av individens positiva självbild och självkänsla
  • Identifierar, förebygger och ingriper vid situationer med mobbning och trakasserier
  • Handleder både individer och grupper
  • Identifierar i sitt arbete de som behöver särskilt stöd och stödjer funktionsförmåga och lärande hos dem
  • Ser till att verksamhetsmiljön är ändamålsenlig och trygg.

Inom ramen för denna yrkesexamen kan du studera:

Utbildningsavgiften för yrkesexamen är vid STEP-utbildning är 450 euro vid utbildningsavtal, vid läroavtal uppbärs ingen utbildningsavgift.