Ledare för ungdomar och gemenskaper

Handledning av ungdomar och gemenskaper

Som ledare för ungdomar och gemenskaper leder du individer och grupper i olika åldrar och med olika bakgrund. Du kan i ditt arbete ha nytta av dina egna intressen, din kreativitet och ditt specialkunnande inom till exempel idrott, natur- och upplevelseaktiviteter, kultur, medie- och webbhandledning, information och rådgivning för unga eller hantverk av olika slag. Du blir ledare för ungdomar och gemenskaper genom att avlägga kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper i grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Som ledare för ungdomar och gemenskaper kan du arbeta inom:

 • Ungdomsarbete
 • Barnskydd
 • Projektarbete
 • Eftermiddagsverksamhet
 • Riktat ungdomsarbete
 • Handledning och verksamhet för äldre
 • Medborgarverksamhet, föreningar och organisationer.

Ledare för ungdomar och gemenskaper är inte behöriga att arbeta som ungdomsledare i församlingens verksamhet. Du kan utbilda dig till diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare vid Yrkeshögskolan Novia, här hittar du mer information om det.

Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper

Ledare för ungdomar och gemenskaper planerar och leder verksamhet för människor i olika åldrar. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att öka delaktigheten, medborgarverksamheten och det mångkulturella arbetet och arbetet omfattar handledning, vägledning och stöd. Vid sidan av hobby- och verksamhetsmöjligheter betonas utvecklingen av de ungas levnadsförhållanden samt tryggandet och utvidgandet av deras möjligheter att delta i samhället.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 180 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper består av 35 kp gemensamma examensdelar, 110 kp obligatoriska examensdelar och 35 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Gemensamma examensdelar, 35 kp:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion, 12 kp
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 6 kp
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp
 • Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar, 8 kp.

Obligatoriska examensdelar, 110 kp

 • Professionellt bemötande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 15 kp
 • Handledning av individer, grupper och gemenskaper, 35 kp
 • Främjande av ungas växande och välbefinnande, 30 kp
 • Stödjande av delaktighet och socialt stärkande, 30 kp.

Valbara examensdelar, välj 35 kp:

 • Handledning i verksamhet för äldre, 20 kp
 • Handledning i uttrycksförmåga, 20 kp
 • Handledning i motionsverksamhet, 15 kp
 • Handledning i natur- och upplevelseverksamhet, 20 kp
 • Handledning av personer som behöver stöd, 20 kp
 • Handledning i frivillig- och föreningsverksamhet, 15 kp
 • Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
 • Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, 5 kp
 • Arbeta i ett företag, 15 kp
 • Planering av företagsverksamhet, 15 kp
 • Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet, 5-15 kp
 • Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, 5-15 kp
 • Högskolestudier, 5-15 kp
 • Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier, 1-25 kp.

Studera till ledare för ungdomar och gemenskaper

Hos oss på STEP-utbildning kan du flexibel och arbetslivsnära utbilda dig till ledare för ungdomar och gemenskaper genom grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper. Vi har 30 års erfarenhet av att utbilda inom branschen och våra lärare som handleder dig genom din utbildningsresa är praktiknära proffs.

I branschen finns examensspecifika krav på hälsotillstånd, läs mer om dessa här.