Sök nu

Här kommer du direkt till vår ansökningsblankett för kontinuerlig ansökan. Se till att du byter språk till svenska då du skall fylla i ansökningsblanketten, annars fungerar den inte.

Välj svenska genom att trycka på kugghjulet uppe till höger på sidan och följ sen instruktionerna.

Välj Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

för att söka till barnledare, ledare för ungdomar och gemenskaper eller handledare i kommunikation och teckenspråk.

Välj Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

för att söka till ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, handledning av individer och grupper, familjedagvårdare, pedagogisk verksamhet eller arbete med romer.

Välj Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

för att söka till kyrkvaktmästare eller arbetstagare på begravningsbyrå.