Gemensam ansökan

För unga som är intresserade av livet

Sök i den gemensamma ansökan
22.2-22.3.2022

Går du på nian? Funderar du på framtiden? Dags för yrkesval?

Vill du arbeta med och för människor? STEP-utbildning erbjuder utbildning till yrken där du gör betydelsefullt arbete.

Barnledare

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet.
Barnledaren arbetar till exempel som barnskötare på daghem.

Läs mer

På svenska i gemensam ansökan i Helsingfors och Nykarleby.

Ledare för ungdomar och gemenskaper

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper.
Ledaren för ungdomar och gemenskaper handleder människor i olika åldrar och av olika bakgrund som individer och i grupp.

Läs mer

På svenska i gemensam ansökan i Helsingfors och Nykarleby.

Gemensam ansökan är ansökan efter den grundläggande utbildningen

Före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen skall en läropliktig söka till utbildning på andra stadiet, utbildningar i övergångsskedet eller annan läropliktig utbildning. Man söker huvudsakligen via gemensam ansökan till fortsatt utbildning. Då läropliktsåldern från den 1.8.2021 stiger till 18 år inverkar ansökningsskyldigheten till utbildning på andra stadiet redan på den unga som våren 2021 går på nionde klassen.

Tidtabell för gemensam ansökan

I vårens gemensamma ansökan kan du med samma blankett söka till fem olika utbildningar som omfattas av läroplikten. I den gemensamma ansökningen söker man via studieinfo-portalen. Den gemensamma ansökan sker under våren, 22.2-22.3.2022 och resultatet av den fås i juni månad. Om du inte får en studieplats eller vill byta studieplats kan du efter att du avslutat den grundläggande utbildningen söka till oss via vår kontinuerliga ansökan.

Avgiftsfria studier för läropliktiga

Studierna är avgiftsfria för läropliktiga studerande.

Inträdes- och lämplighetstest

En del av våra utbildningar förutsätter att du genomför ett inträdes- och lämplighetstest hos oss. De utbildningar där vi fordrar deltagande i inträdes- och lämplighetstest är så kallade SORA-examina:

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

  • kompetensområdet för småbarnspedagogik
  • kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper

Du kan läsa mer om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd som delvis föranleder inträdes- och lämplighetstestet här.

Efter ansökningstiden i den gemensamma ansökan får du ett brev per post av oss med kallelse till inträdes- och lämplighetstest ifall det här är aktuellt för dig. Testet är tvådelat och består av en intervju och en skriftlig uppgift. Du behöver inte förbereda dig för inträdes- och lämplighetstestet på förhand.

Om du behöver mer information, kontakta Charlotta Lillas som är vår studiehandledare.