Yrkesexamen och specialyrkesexamen

Yrkesexamen

Examen på denna nivå innefattar djupare yrkeskunnande än en grundexamen eller kunnande för mer avgränsade arbetsuppgifter enligt arbetslivets behov. En yrkesexamen kan vara 120, 150 eller 180 kompetenspoäng (kp).

Specialyrkesexamen

På denna nivå innefattar examen djupare yrkeskunnande än yrkesexamen eller mångprofessionellt kunnande enligt arbetslivets behov. En specialyrkesexamen kan vara 160, 180 eller 210 kp.

Yrkes- eller specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Hos oss på STEP-utbildning kan du flexibel och arbetslivsnära studera yrkes- och specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, Vi har 30 års erfarenhet av att utbilda inom branschen och våra lärare som handleder dig genom din utbildningsresa är praktiknära proffs. Här kan du läsa mer om yrkesexamen i pedagogisk verksamhet handledning och specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

I branschen finns examensspecifika krav på hälsotillstånd.

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

STEP-utbildning är den enda utbildningsanordnaren som erbjuder utbildning till kyrkvaktmästare och arbetstagare på begravningsbyrå på svenska i Finland. Här kan du läsa mer om yrkesexamen i församlings- och begravningsservice och här kan läsa mer om kyrkvaktmästarens arbete.