Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens uppgift är

  • att främja studerandes hälsa och studieförmåga
  • att främja en sund och trygg studiemiljö
  • att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster, hit hör även tidigt ingripande och vård vid mentala störningar och drogproblem samt handledning till fortsatt vård
  • att erbjuda tjänster som främjar sexualhälsa
  • att erbjuda tjänster för munhälsa

Ifall du har hälsoproblem som kan påverka ditt yrkesval bör du ta kontakt till hälsocentralen på din hemort före du söker in till utbildningen. 

Skolhälsovårdaren nås via studerandetelefonrådgivningen under skoldagar kl. 8-12. Där kan du lämna ringbud så blir du uppringd.

Här hittar du kontaktuppgifter till skolhälsovårdaren.