Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens uppgift är

  • att främja studerandes hälsa och studieförmåga
  • att främja en sund och trygg studiemiljö
  • att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster, hit hör även tidigt ingripande och vård vid mentala störningar och drogproblem samt handledning till fortsatt vård
  • att erbjuda tjänster som främjar sexualhälsa
  • att erbjuda tjänster för munhälsa.

Ifall du har hälsoproblem som kan påverka ditt yrkesval bör du ta kontakt till hälsovården på din hemort före du söker in till utbildningen. 

Här hittar du kontaktuppgifter till skolhälsovårdaren.