Studiesociala förmåner

Kostnadsfri yrkesinriktad grundexamen

Utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen är kostnadsfri för den studerande. För studiematerial och utrustning som blir hos studerande efter avslutad utbildning kan en avgift uppbäras under studietiden. Läropliktiga studerande får studiematerial och utrustning kostnadsfritt.

Studieavgift gör yrkes- och specialyrkesexamen

För yrkes- och specialyrkesexamen kan en studieavgift uppbäras om information om avgiften har getts i marknadsföringsskedet. För läropliktiga studerande och för de som studerar arbetskraftsutbildning uppbärs ingen sådan avgift.

Måltider

Den som avlägger en grundexamen har rätt till en kostnadsfri måltid per dag. Detta gäller för de dagar som den studerande förvärvar kunnande i enlighet med sin PUK. Boende på läroanstaltens internat är kostnadsfritt och inkluderar frukost, lunch och middag. En läropliktig heltidsstuderande som avlägger en yrkesexamen har samma rätt till kostnadsfri måltid.

Läroavtalsstuderande har inte måltids- eller boendeförmån men man kan givetvis mot en avgift använda sig av denna service.

Den som avlägger en grundexamen har också rätt till middag om undervisningen eller därtill hörande verksamhet räcker längre än en normal arbetsdag (över 8 h).

Specialdiet kan ordnas enligt överenskommelse. Lunch serveras den tid som uppges i läsordningen.

Finansiering av studierna