Handledning i natur- och upplevelseverksamhet

Det här är fortbildningen för dig som vill utveckla ditt kunnande i att förverkliga småbarnspedagogik och utbildning med naturen som verksamhetsmiljö. Examensdelen är en del av de valbara examensdelarna i grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Genom examensdelen handledning i natur- och upplevelseverksamhet lär du dig:

  • Planera och genomföra verksamhet som främjar barnets växande, tillhörighet och välbefinnande i naturen
  • Leda natur- och upplevelseverksamhet på ett etiskt sätt och enligt principerna för hållbar utveckling samt att beakta säkerhetsfrågor i samband med verksamheten
  • Planera och genomföra äventyrspedagogik
  • Planera och ordna en utflykt eller ett läger och att handleda i hur man rör sig ute i naturen
  • Utvärdera och utveckla dina färdigheter i natur- och upplevelseverksamhet.

Du kan genomföra examensdelen på flera sätt, som en del i grundexamen, i sin helhet som examensdel eller delar av examensdelen som kurs.