Studerandekåren

Studerandekåren vid STEP-utbildning

Studerandekårens uppgift är att främja de studerandes gemensamma verksamhet, påverkningsmöjligheter och delaktighet samt att utveckla samarbetet mellan de studerande och utbildningsanordnaren. Studerandekåren blir hörd och de studerande kan påverka i väsentliga beslut som rör dem.

Alla studerande är medlemmar i studerandekåren. STEP-utbildnings studerandekår är en del av studerandekårsverksamheten vid hela läroanstalten STEP-koulutus. STEP-utbildnings studerandekår har egen styrelse och två av styrelsemedlemmarna ingår i styrelsen för hela läroanstalten studerandekår.

Studerandekåren har representant i STEP-koulutus styrelse och i SORA-organet. Representanter från STEP-utbildnings egen studerandekårsstyrelse kan ingå i olika arbetsgrupper, i campusets välmåendegrupp osv.

Vill du vara med och påverka? Kom då med i studerandekårsverksamheten! Varje höst väljs nya representanter till STEP-utbildnings studerandekårsstyrelse. Kårverksamheten behöver nya aktiva studerande som kan vara med och göra STEP-utbildning till en ännu bättre skola.

Vill du veta mera? Kontakta studiehandledare Charlotta Lillas.

Styrelsen för hela läroanstalten STEP-koulutus studerandekår

Styrelsemedlemmar (ordförande och viceordförande ingår i styrelsen):

Ordförande: Leo Aro, Pieksämäki
Viceordförande: Maria Haukilehto, Lappo

Julia Neumann, Ruokolahti
Emma Roiha, Ruokolahti
Aatu Immonen, Pieksämäki
Jonatan Fors, Nykarleby
Öppet, Nykarleby
Annika Åby, Lappo
Öppet, Järvenpää
Tiia Ahlholm, Kaustby

Personalrepresentanter som ansvarar för studerandekårsverksamheten:

Kirsti Panula, studerandevårdschef
Pertti Haula, Järvenpää
Jaana Kiviniemi, Kaustby
Johanna Ala-Kotila, Lappo
Pirkko Kaarti, Pieksämäki
Antonina Bolgova, Ruokolahti
Charlotta Lillas, Nykarleby