Kyrkans svenska personalutbildning

STEP-utbildning erbjuder i samarbete med Borgå stift, Kyrkans central för det svenska arbetet och KREDU Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby årligen Forum för kyrkans barnverksamhet, Forum för församlings- och fastighetsservice och olika kurser.

Kurser

Kristen fostran

Startar 14.09.2022 och pågår fram till november 2022

Mål

Du fördjupar ditt kunnande och dina färdigheter i kristen fostran och utvecklar din församlings småbarnspedagogik. Utbildningen kan skräddarsys enligt arbetsplatsens önskemål och behov.

Innehåll

Du planerar och genomför pedagogisk verksamhet i församlingens verksamhet för barn och familjer. Du reflekterar över din egen identitet som medarbetare i kyrkan och över din förmåga att fungera som stöd för andlig tillväxt.  Du använder dig av det centrala innehållet i kyrkans lära och Bibelns berättelser i ditt arbete. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar gudstjänst- och andaktsliv tillsammans med andra. Du förankras mera i styrdokumenten för kyrkans kristna fostran. Utbildningen består av sex korta föreläsningar (live eller via teams). Mellan passen självständiga studier där du prövar olika metoder för kristen fostran i en barngrupp. Om du därefter genomför yrkesprov har du avlagt examensdelen Kristen fostran 15 kp (lokal examensdel inom Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning) och får betyg över avlagd examensdel.

Resurspersoner

Mirva Sandén, sakkunnig, Kyrkans Central för det Svenska Arbetet

Cecilia Åminne, lärare, pedagogisk verksamhet och handledning

Tid

September-oktober 2022, med början 14.9.2022

Kostnader

  1. Om du arbetar inom branschen och avlägger examensdelen med ett kort läroavtal (föreläsningar, självständiga studier, yrkesprov) är det kostnadsfritt
  2. Om du endast deltar i utbildningen (föreläsningar, självständiga studier) 150 € + moms 24 %.

Metoder som stödjer barns visuella uttrycksförmåga

17-18.4.2023, KREDU Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19, Nykarleby

Naturen som lärmiljö i kyrkans småbarnspedagogik

22-23.5.2023, STEP-koulutus, Träskändavägen 640, Träskända

Tryggt bemötande

12-13.10.2023, KREDU Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19, Nykarleby

Metodboost

7-8.11.2023, KREDU Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19, Nykarleby

Forum

Forum för kyrkans barnverksamhet

2-4.2.2023

Forum för församlings- och fastighetsservice

7-8.3.2023 i Tammerfors

Här hittar du mer information om kyrkans svenska personalutbildning.

Förfrågningar

Sabina Forsbacka, regionchef, STEP-utbildning, sabina.forsbacka@step.fi