Studiebyrån

Studiebyrån på campus i Nykarleby är vanligen öppen vardagar kl 8.30-12.30. Vår studiesekreterare Malin Nyvall betjänar dig där, via telefon eller e-post.

Studiebyrån kan ge råd och hjälp i olika frågor som har att göra med studierna. Studiebyrån hjälper dig med olika blanketter och kan också ge studieintyg.

Studiebyrån hjälper dig med bland annat följande:

  • Dokument som har att göra med studierna såsom närvarointyg, studieregisterutdrag, examensbetyg eller betyg över avlagda examensdelar med mera
  • Intyg som behövs för tåg- och bussbiljetter
  • TE-byråns blanketter
  • Ansökan om studiestöd
  • Ansökan om skolresestöd
  • Anmälan om olycksfall till försäkringsbolag
  • Inloggningsuppgifter (Wilma, Pinja, O365).