Studiebyrån

Studiebyrån på campus i Nykarleby är vanligen öppen vardagar kl 8.30-12.30. Vår studiesekreterare betjänar dig där, via telefon eller e-post. Studiebyrån kan ge råd och hjälp i olika frågor som har att göra med studierna. Studiebyrån hjälper dig med olika blanketter och kan också ge studieintyg.

Elektronisk studiebyrå

Vi har tagit i bruk en elektroniskt studiebyrå, där du själv kan ladda ner ditt studieintyg och studieregisterutdrag. Till den elektroniska studiebyrån.

Studiebyrån hjälper och handleder studerande i följande frågor:

  • Utexaminerade samt elever som avslutat sina studier, kan få kopior av förlorade eller förstörda betyg och studieregisterutdrag. Till beställningsblanketten.
  • AN-byråns blanketter
  • Anmälan om olycksfall till försäkringsbolag
  • Inloggningsuppgifter (Wilma, Pinja, O365).

Du kan kontakta studiebyrån på e-postadressen utbildning@step.fi

VR:s och Matkahuoltos studierabatter får du med ett studiekort som ger dig rätt till dem. STEP-utbildning erbjuder ett kostnadsfritt, digitalt studiekort, Slice.

Studiestöds- och skolresestödsansökningar fyller du i på FPAs sidor. Mer info hittar du hos FPA och Sysselsättningsfonden.

STEP utbildning är en läroanstalt under offentlig övervakning.