Sök till oss

Du kan söka till en yrkesutbildning när du vill

Via den kontinuerliga ansökan kan du när du vill söka till en yrkesutbildning. 22.2-23.2.2022 söker du till en yrkesutbildning i den nationella gemensamma ansökan. Bekanta dig med vårt utbildningsutbud och hitta länkar till ansökningsblanketterna med hjälp av sökfunktionen på sidan Utbildning.

Alla kan söka till en yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan

Du kan söka in till STEP-utbildning när som helst, året om. Du söker via den kontinuerliga ansökan när du vill avlägga en hel examen eller delar av en examen. Du hittar länkar till ansökningsblanketterna i den kontinuerliga ansökan med hjälp av sökfunktionen på sidan Utbildning. Om du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta vår studiesekreterare Malin Nyvall på studiebyrån.

Via den kontinuerliga ansökan kan du söka till:

Vi erbjuder studier i Helsingfors eller Nykarleby. Du kan även välja att studera online.

Gemensam ansökan

I den gemensamma ansökan söker elever som är avgående från den grundläggande utbildningen, efter det tionde läsåret, ett folkhögskoleår eller utbildning som handleder för yrkes- eller gymnasieutbildning (HUX). I den gemensamma ansökan söker man via studieinfo-portalen. Den gemensamma ansökningstiden är 22.2-23.2.2022 och resultatet redovisas under juni månad. Om du behöver mer information, kontakta Charlotta Lillas, vår studiehandledare.

Via gemensam ansökan kan du söka till:

Vid studiestarten väljer du kompetensområde beroende på om du vill bli:

eller

Vi erbjuder studier i Helsingfors eller Nykarleby.