Kontinuerlig ansökan

Sök när du vill via kontinuerlig ansökan

Alla som vill skaffa sig en yrkesinriktad examen, delexamen eller vill utveckla sitt yrkeskunnande kan söka till yrkesutbildning när som helst via kontinuerlig ansökan.

Hur du ansöker:

  • Sök när du vill via vårt elektroniska ansökningsprogram, du hittar länken till ansökningsblanketten under Utbildning och sökverktyget där eller via sidan Sök nu. Se till att du byter språk till svenska då du skall fylla i ansökningsblanketten, annars fungerar den inte.
  • Vi kontaktar dig inom 14 dagar för att komma överens om hur vi går vidare
  • I de fall där inträdes- och lämplighetstest krävs får du ett brev med kallelse till detta på posten.

Du kan också använda den här direktlänken för att komma rakt till vår ansökningsblankett.
Du byter språk till svenska på kugghjulet uppe till höger på sidan.

Intyg över dina språkkunskaper

Om du inte har avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i Finland eller annan typ av intyg på din svenska språknivå kallar vi dig till vårt språktest. Du får ett brev på posten med kallelse till språktestet.

Inträdes- och lämplighetstest

En del av våra utbildningar förutsätter att du genomför ett inträdes- och lämplighetstest hos oss. Testet är tvådelat och består av en intervju och en skriftlig uppgift. Du behöver inte förbereda dig för inträdes- och lämplighetstestet på förhand. De utbildningar där vi fordrar deltagande i inträdes- och lämplighetstest är så kallade SORA-examina:

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik
  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Du kan läsa mer om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd som delvis föranleder inträdes- och lämplighetstestet här.

Vi behandlar alla ansökningar i rask takt, du får besked om antagning via brev per post och vidare instruktioner utan dröjsmål. Om du önskar är det möjligt för dig att inleda dina studier inom kort efter antagningsbeskedet.

Ifall du har frågor eller behöver hjälp med att ansöka kan du kontakta studiesekreterare på vår studiebyrå.