Examensdelar

Komplettera eller bredda ditt kunnande, studera enskilda examensdelar inom yrkesutbildningen

Alla examina inom yrkesutbildningen är uppbyggda av examensdelar. Examensgrunderna bestämmer dess innehåll och omfattning. Det är möjligt att studera enskilda examensdelar inom yrkesutbildningen, i enlighet med ditt eget intresse och behov av kunnande. Då du visat ditt kunnande vid yrkesprov får du delexamensbetyg som bevis på ditt kunnande.