Till nyantagna studerande

Information till nya studerande vid STEP-utbildning

Då du har antagits som studerande vid STEP-utbildning får du ett antagningsbeslut per post. Som bilaga får du en blankett för mottagande av studieplats som du ska fylla i och returnera till studiebyrån. Du blir en del av en studerandegrupp och får en ansvarig lärare. Läraren tar kontakt med dig så att ni kan göra upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Du kan gärna i förväg bekanta dig med examensgrunderna och kraven på yrkesskicklighet för den examen du ska avlägga via Utbildningsstyrelsens webbsida eGrunder.

Varje studerande har en personlig studiestig.

I samband med studiestarten gör den ansvariga läraren tillsammans med dig upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). PUK:en innehåller information om:

  • Vilka kunskaper och färdigheter du redan har
  • Vad mera du behöver lära dig
  • Hur du skall lära dig det du behöver
  • Hur du skall visa det du lärt dig
  • Din studietid
  • Ditt behov av handledning och stöd
  • Din karriärplan.

Du kan skaffa kunnande på många olika sätt t.ex. genom lärande på arbetsplatsen, genom nätkurser, genom studier på läroanstalten eller genom självstudier. Din PUK uppdateras regelbundet.

Här kan du läsa mer om yrkesutbildningen.

Studiebyrån betjänar dig

Från studiebyrån kan du få närvarointyg och intyg över avlagda studier.

Studiebyrån kan hjälpa dig med ansökan om studiestöd. Tilläggsinformation om stöden hittar du på Folkpensionsanstaltens och Sysselsättningsfondens webbsidor.

Du kan också vända dig till studiebyrån ifall du inte via ett textmeddelande har fått inloggningsuppgifter till läroanstaltens datasystem.

Du är under studietiden försäkrad mot olycksfall och skada.

Du får handledning och stöd

Din ansvariga lärare och den övriga personalen ger hjälp och stöd i vardagen. Du får också hjälp i studierna genom studieklubben.

Kuratorn kan stöda dig i olika livssituationer som har att göra med att bli en självständig människa, boende, inkomst, motivation, mental hälsa, livshantering samt frågor kring studiehälsa och studiefärdigheter. Du kan boka tid till kurator personligen, via telefon eller via e-post.

Du kan ta kontakt till skolhälsovårdare om du behöver akut hjälp eller rådgivning i frågor som rör sjukdom, olycksfall eller andra frågor kring hälsa och välmående. Via hälsovårdaren kan du få grundvaccinationer eller sjukintyg till läroanstalten eller till den arbetsplats där du gör lärande i arbetslivet. Läroavtalsstuderandes hälsovård sköts av läroavtalsplatsens arbetshälsovård.

Om du behöver stöd i dina studier kan du prata med din ansvariga lärare, kurator, speciallärare eller studiehandledare. Tillsammans planerar ni undervisnings- och studiearrangemang som passar dig.

Du kan påverka

Du har möjlighet att påverka den undervisning du får och läroanstaltens verksamhet genom att besvara studeranderesponsbegäran via studerandekårens styrelse.

Program som används i studierna

Då du bekräftat att du tar emot din studieplats får du som textmeddelande användarnamn och lösenord till läroanstaltens datasystem. Ditt användarnamn är fornamn.efternamn@edu.step.fi som samtidigt fungerar som inloggning till Wilma, Pinja och Office 365. Om du inte har fått inloggningsuppgifterna kan du kontakta studiebyrån.

Om du har glömt ditt lösenord kan du sända ordet salasana med små bokstäver till telefonnummer 044 562 75 41. Som svarsmeddelande får du ett nytt lösenord. Svarsmeddelandet är på finska. Du kan också kontakta studiebyrån, utbildning@step.fi för att få ett nytt lösenord till Wilma.

Du får introduktion i datasystemen vid studiestarten

I Wilma finns din läsordning och informationsutskick. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta. Via Wilma kan du följa med hur dina studier framskrider, hitta de blanketter du behöver, hålla kontakt med dina lärare och vid behov göra en frånvaroanmälan.

I lärmiljön Pinja kan du delta i undervisning på nätet. Här hittar du också studiematerial. Du kan också logga in på Pinja via ikonen i O365.

I Office 365 har du en säker och personlig e-post, kalender, verktyg för grupparbete samt olika program. I O365 hittar du också olika anvisningar och information om vem du kan kontakta om problem uppstår.

Du kan också läsa mer om våra digitala verktyg här.

Det finns datorer att låna på campus. Du loggar in på dem med egna inloggningsuppgifter.

På campus finns också övrig personal som ser till att du har trivsamma, säkra och fungerande utrymmen och redskap. Tveka inte att vända dig till oss om du behöver information eller hjälp.