Handledning av individer och grupper

Handledning

Genom att avlägga kompetensområdet för handledning i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan du handleda både individer och grupper och du behärskar krävande klient- och handledningssituationer med personer i olika åldrar. Du använder sektorsövergripande nätverk i ditt arbete. Du genomför livslång handledning av personer med olika bakgrund till exempel vid förändringar i olika livsskeden, för att främja anställbarhet eller barns, ungas och familjers välbefinnande.

Kompetensområdet för handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för handledning består av en 120 kp obligatoriska examensdelar och 30 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Gemensam obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Kompetensområdets obligatoriska valbara
examensdelar, välj 100kp:

 • Skydd av barn och unga i pedagogisk verksamhet och handledning, 50 kp
 • Handledning i kompetens och anställbarhet, 50 kp
 • Handledning av vuxna i olika livssituationer, 50 kp.

Valbara examensdelar, välj 30 kp:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp
 • Att använda romska språket i handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp (ny från 1.1.2023)
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50 kp.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.