Handledning

Handledning av individer och grupper

Genom att avlägga kompetensområdet för handledning i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan du handleda både individer och grupper och du behärskar krävande klient- och handledningssituationer med personer i olika åldrar. Du använder sektorsövergripande nätverk i ditt arbete. Du genomför livslång handledning av personer med olika bakgrund till exempel vid förändringar i olika livsskeden, för att främja anställbarhet eller barns, ungas och familjers välbefinnande.

Kompetensområdet för handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för handledning består av består av en 20 kp obligatorisk examensdel och 100 kp för kompetensområdet valbara examensdelar och 20 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20kp

För kompetensområdet valbara examensdelar, 100kp:

 • Skydd av barn och unga i pedagogisk verksamhet och handledning, 50 kp
 • Handledning i kompetens och anställbarhet, 50 kp
 • Handledning av vuxna i olika livssituationer, 50 kp.

Valbara examensdelar, välj 30 kp:

 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50kp.