Genomförande av pedagogisk verksamhet i småbarnspedagogiken