Genomförande av pedagogisk verksamhet i småbarnspedagogiken

Det här är fortbildningen för dig som vill utveckla ditt kunnande i att mångsidigt förverkliga småbarnspedagogisk verksamhet. Examensdelen är en del av de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet.

Om du sedan tidigare genomfört yrkesexamen för familjedagvårdare eller yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för familjedagvård kan du genom att avlägga denna examensdel påvisa behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik enligt Lag om småbarnspedagogik 540/2018, 28 § och Förordning om småbarnspedagogik 753/2018, 4 §.

Genom examensdelen genomförande av pedagogisk verksamhet i småbarnspedagogiken lär du dig:

  • arbeta enligt den nationella och den lokala planen för småbarnspedagogik samt principerna för värdegrunden och verksamhetskulturen
  • beakta barnens intresseområden och behov i genomförandet av verksamheten samt använda en arbetsmetod för pedagogisk dokumentation enligt sin arbetsbeskrivning
  • planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet enligt sin arbetsbeskrivning genom att beakta målen för mångsidig kompetens och lärområden
  • leda och stödja lek med förståelse för dess betydelse för barnet och för den pedagogiska verksamheten
  • tillsammans med arbetsgemenskapen skapa en lärmiljö som främjar lärande, utveckling och interaktion
  • stödja barnets språkliga färdigheter, förmåga att uttrycka sig samt interaktions- och samarbetsfärdigheter
  • utvärdera och utveckla sin verksamhet som en del av arbetsgemenskapen.

Du kan genomföra examensdelen på flera sätt, som en del i grundexamen, i sin helhet som fortbildning eller delar av examensdelen. Vi antar studerande kontinuerligt för att avlägga examensdelen, varje studerande får en egen, skräddarsydd, handledd utbildningsprocess. Att avlägga examensdelen tar i snitt 3 månader.

Här kan du läsa mer om genomförande av pedagogisk verksamhet i småbarnspedagogiken i de nationella examensgrunderna.