Jämställdhet och likabehandling

Hos STEP-utbildning syns mångfalden i vardagen bland våra studerande och vår personal. På våra campus och verksamhetsställen runt om i Finland hörs många olika språk och olika kulturer samsas hos oss. Förverkligandet av jämlikhet och jämställdhet i vår verksamhet skapar en tryggare skola för alla.

Alla är lika värdefulla

Kyrktjänst rfs värdegrund och strategi styr vårt arbete i vardagen. Hos STEP-utbildning ”Söker vi stigar, bygger broar och går sida vid sida mot det gemensamma goda”. Det här betyder att vi vill varandra väl. Varje människa är lika värdefull.

Arbete med jämställdhet och likabehandling 2024

Vi uppdaterar STEP-utbildning plan för jämställdhet och likabehandling 2024. Den förnyade planen skall vara klar vid årets slut och kommer i framtiden att finnas på vår webbsida. Tidtabell för uppdatering av planen:

Januari och februari: Uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsenkäten
Mars till april: Förverkligande av jämställdhets- och likabehandlingsenkäten
Maj och juni: Sammanställning av enkätsvaren, presentation och beslut om vidare åtgärder på ledningens utvecklingsdagar
Augusti: Enkätsvaren presenteras för de studerande
September-december: Uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen, sammanställning i ThingLink och publikation.

Jämställdhet- och likabehandlingsenkät

Du kan svara på jämställdhets- och likabehandlingsenkäten på svenska, finska eller engelska.

I frågor gällande jämställdhet och likabehandling kan du kontakta:

Katja Virta, kvalitetschef, katja.virta@step.fi, 044 359 0012
Simo Ikola, koulutusjohtaja ja turvallisuuspäällikkö, simo.ikola@step.fi, 040 554 9156
Anna-Leena Klemetti Falenius, opettaja, anna-leena.klemetti-falenius@step.fi, 040 832 2467