Olika former av samarbete

STEP-utbildning har ett mångsidigt samarbete med arbetslivet

Vi samarbetar med arbetslivet bland annat genom:

  • Utbildningsavtal
  • Läroavtal
  • Arbetslivsforum
  • Kompetenskartläggning för att stödja arbetslivet i att finna behov av kompetensutveckling
  • Skräddarsydd personalfortbildning och -utbildning genom till exempel kurser och examensdelar
  • Gemensamma projekt och evenemang med arbetslivet
  • Rekry-utbildning.

För mer info, kontakta regionchef Sabina Forsbacka.