Studiehandledning

Studiehandledaren och ansvariga läraren stöder dig från den första till den sista skoldagen. I början av utbildningen gör du tillsammans med den ansvariga läraren och vid behov studiehandledaren upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Planen införs i Wilma och uppdateras regelbundet. Du har själv ett ansvar för att studierna framskrider enligt planen.

Du har rätt till studiehandledning. Med studiehandledaren kan du tryggt diskutera allt som har med dina studier att göra. Det kan handla om olika studiestigar eller val du ska göra inom utbildningen. Studiehandledaren kan också hjälpa dig vid t.ex. branschbyte, om din livssituation förändras eller om du är tvungen att avbryta dina studier. När din examensdag närmar sig kan studiehandledaren hjälpa dig att göra upp framtidsplaner både ifråga om fortsatta studier och övergång till arbetslivet.

Här hittar du kontaktuppgifter till studiehandledaren.