Arbetskraftsutbildning

Du kan studera till ett nytt yrke som arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildning är främst riktad till arbetslösa och de som hotas av arbetslöshet och arbetssökande över 20 år som fullgjort sin läroplikt. Arbetskraftsutbildningens målsättning är att avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller dess examensdelar. Arbetskraftsutbildningen är avgiftsfri.

Vid STEP-utbildning förverkligas yrkesinriktad arbetskraftsutbildning i samarbete med AN-byrån (TE-byrå). De som studerar som arbetskraftsutbildning integreras i våra existerande studiegrupper enligt den egna personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK). Om du vill studera hos oss som arbetskraftsutbildning, ta kontakt med din AN-byrå. Du ansöker till utbildningen via AN-tjänsternas Mina e-tjänster. Instruktioner och information om öppna ansökningar hittar du på AN-tjänsternas webbsida för arbetskraftsutbildning. Du hittar enklast våra utbildningar genom att söka på din AN-byrås ort (Jakobstad, Vasa eller Helsingfors). Arbetskraftsbyrån och STEP-utbildning väljer tillsammans studerande. AN-byrån meddelar om antagning till arbetskraftsutbildningen.

Ansök om arbetskraftsutbildning hos oss och förbättra dina chanser till sysselsättning!

Aktuell arbetskraftsutbildning hösten 2023

Österbotten

Barnledare – Vasa och Närpes

Helsingfors

Barnledare