Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Då du avlagt denna specialyrkesexamen arbetar du med uppgifter inom utveckling av pedagogisk verksamhet och handledning och genomförande av omfattande projekt och/eller processer för förändring och utveckling av arbetet.

Du lär dig att planera och genomföra omfattande utvecklingsprojekt i din egen arbetsgemenskap:

  • Bedöma och välja det utvecklingsobjekt och/eller den verksamhetsförändring som är mest betydelsefull och lämplig för verksamhetsmiljön
  • Motivera behovet av ett utvecklingsobjekt eller en verksamhetsförändring i arbetsgemenskapen
  • Välja rätt metod för att uppnå målet.

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 180 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Examen består av 60 kp obligatoriska examensdelar och 120 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatorisk examensdel, 60 kp:

  • Utvecklingsverksamhet inom pedagogisk verksamhet och handledning i föränderliga verksamhetsmiljöer, 60 kp.

Valbara examensdelar, välj 120 kp:

  • Utveckling av metoder inom pedagogiskt arbete och handledning, 60 kp
  • Genomförande och handledning av en utvecklingsprocess inom pedagogisk verksamhet och handledning, 60 kp
  • Sektorsövergripande samarbete inom pedagogisk verksamhet och handledning, 60 kp.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 500 €.



Anmäl ditt intresse för utbildningen genom att kontakta regionchef Sabina Forsbacka.