Samarbete

Yrkesutbildning är arbetslivets utveckling

Yrkesutbildning och arbetsliv är beroende av varandra, yrkesutbildning är arbetslivets utveckling. Arbetslivet är beroende av den arbetskraft yrkesutbildningen utbildar. Yrkesutbildningen kan inte utbilda arbetskraften utan samarbete med arbetslivet. Det växande kompetensbehovet i arbetslivet kan lösas i samarbete med yrkesutbildningen, genom ett nära och mångsidigt samarbete vinner bägge parter.

STEP-utbildning – Ny kunskap förankrad i stark praktisk erfarenhet

STEP-utbildning är en uppskattad och välkänd utbildare inom församlingsarbete och det humanistiska och pedagogiska området. Vi är kända som en stark samarbetspart gällande utveckling av kunnandet inom människonära branscher. Vi erbjuder mångsidiga och flexibla sätt att utveckla kunnande, utbildning tillsammans med oss innebär att ny kunskap förankras i stark praktisk erfarenhet.

STEP-utbildning erbjuder skräddarsydd utbildning enligt arbetslivets behov

Vi erbjuder sakkunnig- och utbildningstjänster samt mångsidig personalutbildning och -fortbildning inom småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, skola och för församlingens arbetstagare enligt våra samarbetsparters behov. Vi planerar all utbildning tillsammans. Våra utbildningar kan också förverkligas så att studierna även kan genomföras vid sidan om arbetet.

För mer info, kontakta regionchef Sabina Forsbacka.