Trakasseriombud

På alla STEP-utbildnings campus finns ett trakasseriombud. Hen erbjuder stöd ifall någon upplevt trakasserier, mobbning, diskriminering, rasism eller annat osakligt beteende på läroanstalten.

STEP-utbildning har verksamhetsmodeller och möjligheter att utreda även svåra saker och trakasseriombudet finns som din hjälp och ditt stöd. Med trakasseriombudet kan ni tillsammans söka individuella lösningar för just din situation. Hen lyssnar och stöder.

Ta frimodigt kontakt. Ingen sak är för liten att lyfta fram. Tillsammans skapar vi en tryggare läroanstalt för oss alla.

  • Nykarleby, Vasa och Helsingfors på svenska, Charlotta Lillas
  • Helsinki, Terhi Kalliola
  • Järvenpää, Nea Helmi och Suvi Kallonen
  • Kaustinen Jaana Rajala
  • Kuopio, Mirka Anttilla-Korkalainen
  • Lapua, Johanna Merimaa
  • Pieksämäki, Airi Väisänen
  • Ruokolahti, Merja Jantunen

E-post i formen fornamn.efternamn@step.fi eller e-posten hasy@step.fi

Du hittar också mer info i Yhdessä! Tillsammans! Teams-gruppen.

Du som studerande fyller i blanketten Anmälan om hot eller fara till exempel i sådana situationer där du upplever att du har bemötts med hotfullt beteende, mobbning, sexuella trakasserier eller annars upplever att du råkat ut för en situation som har känts hotfull eller farlig. På blanketten anger du din egen uppfattning av situationen. Du kan enkelt byta språk till svenska på blanketten.

Uppgifterna på blanketten går automatiskt till Kyrktjänsts tf. personalledare Sebastian Kotanen och till STEP-utbildnings utvecklingsledare/säkerhetschef Simo Ikola.

Varje situation behandlas konfidentiellt och från fall till fall.