Barnledare

Småbarnspedagogik och familjeverksamhet

Vill du arbeta med barn? Med en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet blir du behörig att arbeta som barnskötare på dagis eller barnledare i församlingens småbarnspedagogik. Det här är den enda grundexamen som i sin helhet innehåller studier relaterade till pedagogik och handledning och ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogiken. I den här examen kan du också om du vill välja att studera så du blir behörig att arbeta som barnledare i församlingens småbarnspedagogik.

Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet

Genom att avlägga kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet i grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning blir du barnledare. Som barnledare jobbar du med pedagogik och handledning och sköter om barnets helhetsmässiga välmående med olika uppgifter inom småbarnspedagogiken, som barnskötare inom den kommunala eller privata småbarnspedagogiken eller i församlingens barn- och familjeverksamhet. I ditt arbete handleder du barn i olika åldrar och samarbetar med föräldrarna. I ditt arbete kan du ha nytta av dina egna intressen och din kreativitet.

Arbetsmetoder som främjar barns uttrycksförmåga, som musik, rörelse, konst och skapande är viktiga delar av arbetet som barnledare.

Gunilla Nyman, lärare STEP-utbildning

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 180 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet består av 35 kp gemensamma examensdelar, 105-110 kp obligatoriska examensdelar och 35-40 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när man har avlagt examensdelarna med godkänt vitsord.

Gemensamma examensdelar, 35 kp:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion, 12 kp
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 6 kp
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp
 • Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar, 8 kp.

Obligatoriska examensdelar, 105-110 kp:

 • Professionellt bemötande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 15 kp
 • Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande, 40 kp
 • Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik, 30 kp
 • Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete, 20 kp eller Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete i arbetsmiljön i församlingar inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka, 25 kp.

Valbara examensdelar, välj 35-40 kp:

 • Handledning i verksamhet för äldre, 20 kp
 • Handledning i uttrycksförmåga, 20 kp
 • Handledning i motionsverksamhet, 15 kp
 • Handledning i natur- och upplevelseverksamhet, 20 kp
 • Handledning av personer som behöver stöd, 20 kp
 • Handledning i frivillig- och föreningsverksamhet, 15 kp
 • Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
 • Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, 5 kp
 • Arbeta i ett företag, 15 kp
 • Planering av företagsverksamhet, 15 kp
 • Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet, 5-15 kp
 • Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, 5-15 kp
 • Högskolestudier, 5-15 kp
 • Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier, 1-25 kp.

Bli behörig barnskötare, studera till barnledare

Hos oss på STEP-utbildning kan du flexibel och arbetslivsnära utbilda dig till barnskötare på dagis eller barnledare i församlingen genom grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet. Vi har 30 års erfarenhet av att utbilda inom branschen och våra lärare som handleder dig genom din utbildningsresa är praktiknära proffs.

I branschen finns examensspecifika krav på hälsotillstånd, läs mer om dessa här.

I TAT:s video kan du bekanta dig närmare med barnledarens arbete i församlingen. Videon är på finska men har svensk text.