Arbetstagare på begravningsbyrå

Begravningsservice

Genom att avlägga kompetensområdet för begravningsservice blir du arbetstagare på begravningsbyrå. Som arbetstagare på begravningsbyrå arbetar du i ett företag som erbjuder begravningstjänster. Du kan som arbetstagare på en begravningsbyrå bland annat sköta kundbetjäning och försäljning, ordna begravningar och sköta andra uppgifter i samband med jordfästningar. Du kan ordna religiösa jordfästningar i samarbete med församlingen eller konfessionslösa minnesstunder. Du kan i examen välja att rikta in dig på begravningar för medlemmar i olika religiösa samfund och på konfessionslösa begravningar, transport av avlidna, rådgivning till anhöriga om bouppteckningar och dödsboets bankärenden eller arbeta med marknadsföring och kommunikation vid en begravningsbyrå eller i en kyrklig samfällighet.

Kompetensområdet för begravningsservice

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för begravningsservice består av 90 kp obligatoriska examensdelar och 60 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar, 90 kp:

  • Församlings- och kundservice, 45 kp
  • Serviceprocessen vid en begravningsbyrå samt begravningsarrangemang, 45 kp.

Valbara examensdelar, välj 60 kp:

  • Begravningar för medlemmar i olika religiösa samfund och konfessionslösa begravningar, 20 kp
  • Transport av avlidna, 20 kp
  • Rådgivningstjänster i anslutning till bouppteckningar och dödsbon, 20 kp
  • Marknadsföring och kommunikation inom begravningsservice, 20 kp
  • Krematoriearbete, 20 kp
  • Att arbeta som företagare inom församlings- eller begravningsservice, 30 kp
  • Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen 20-30 kp.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.