Kyrkvaktmästare

Församlingsservice

Genom att avlägga kompetensområdet för församlingsservice blir du kyrkvaktmästare. Du kan också arbeta som vaktmästare eller begravningsplatsarbetare i en församling. Som kyrkvaktmästare ställer du i ordning kyrkan eller församlingslokalerna för olika förrättningar. Du ser till att lokalerna är både prydliga och säkra. Du kan inrikta dig på att sköta städningen av församlingens lokaler och köksverksamheten, sköta handledning och inskolning av församlingens anställda och frivilligarbetare, ta hand om olika begravningar eller planera och utföra skötsel av begravningsplatser.

Kompetensområdet för församlingsservice

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för församlingsservice består av 90 kp obligatoriska examensdelar och 60 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar, 90 kp:

  • Församlings- och kundservice, 45 kp
  • Skötsel av kyrkliga förrättningar och lokaler, 45 kp.

Valbara examensdelar, välj 60 kp:

  • Rengöring av församlingslokaler och användning av kökslokaler, 20 kp
  • Handledning och introduktion, 20 kp
  • Att sköta begravningar, 20 kp
  • Att sköta begravningsplatser, 30 kp
  • Krematoriearbete, 20 kp
  • Att arbeta som företagare inom församlings- eller begravningsservice, 30 kp
  • Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen 20-30 kp.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.