Faktureringsadress

Nätfakturering:

Ny nätfaktureringsadress från 25.10.2021.

Kyrktjänst rf
FO-nummer: 0215281-7

Förmedlare: Palette Software
Förmedlarkod: 003723327487
Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702152817

Märk fakturan med: STEP-utbildning, enhet, beställare.

Pappersfakturor skall sändas till:

Kyrktjänst rf
Inköpsfakturor
PB 176
04 401 TRÄSKÄNDA

eller

per e-post: ostolaskut@kirkkopalvelut.fi

Märk fakturan med: STEP-utbildning, enhet, beställare.

STEP-utbildning är en del av Kyrktjänst-koncernen.