Faktureringsadress

Nätfakturering:

Ny nätfaktureringsadress från 14.01.2024.

Kyrktjänst rf
FO-nummer: 0215281-7


Förmedlarkod: 003708599126 (OpenText)
Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702152817


Per e-post: fennoa.511788@erin.posti.com
Observera att till e-postadressen får endast fakturor sändas, e-postadressen får inte användas till leveransavisgeringar, reklam och dylikt. Vid faktureringen via e-post sänds en faktura per e-postmeddelande och endast en pdf bilaga per e-postmeddelande.

Märk fakturan med: STEP-utbildning, enhet, beställare.

Pappersfakturor kan sändas till:

Kyrktjänst rf
PL 8418201051
LASKUT

Märk fakturan med: STEP-utbildning, enhet, beställare.

Ifall du har frågor gällande fakturering, kontakta ostolaskut@kirkkopalvelut.fi

STEP-utbildning är en del av Kyrktjänst-koncernen.