Småbarnspedagogik

Kompentensutveckling för personal inom småbarnspedagogiken

Våra sakkunniga inom pedagogik och handledning utbildar och utvecklar arbetsgemenskaper och individer genom mångprofessionellt samarbete. Vi vill betjäna våra kunder genom att vara förutseende och erbjuda kompetensutveckling för framtidens behov av kunnande. STEP-utbildning finns för dig – vi utbildar framtidens arbetstagare och utvecklar dagens arbetstagare till framtidens yrkesproffs! Årligen utbildar vi över 600 studerande för småbarnspedagogikens behov.

Yrkesutbildning

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Kompetensutveckling grundad på planen för småbarnspedagogik

Bekanta dig med vårt utbud av kompetensutvecklande examensdelar sorterade under rubriker lyfta ur planen för småbarnspedagogik. Via examensdelarna kan du fördjupa ditt kunnande. Delarna är innehållsmässigt direkt kopplade till grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Fråga mer!

Vår regionchef Sabina Forsbacka svarar gärna på frågor och hjälper dig vidare.