Projekt

Genom utvecklingsprojekt försöker vi förutse framtiden och påverka samhället.

Långsiktig projektverksamhet ger STEP-utbildnings utbildningstjänster nya verksamhetsmodeller, kunnande, tjänster, produkter och material. Vi tar oss an nya utmaningar fördomsfritt och i rask takt.

Genom strategiskt arbete och utvecklingsprojekt svara vi mot utbildningsbranschens samhälleliga utmaningar och stärker läroanstaltens förutsättningar att verka i framtiden. Som nationell aktör är STEP-utbildning en intressant nätverkskompanjon så väl i nationella som internationella projektnätverk.