Läroavtalsinfo för arbetsgivare

Info om läroavtal för arbetsgivare

En arbetstagare som vill ingå ett läroavtal är en tillgång för arbetsplatsen. Läroavtalsstudier gör att arbetsgivaren behåller sin arbetskraft, samtidigt höjs kompetensen på arbetsplatsen. Ifall arbetsgivaren vid rekrytering inte lyckas tillgodose kompetensbehovet på arbetsplatsen kan läroavtal vara ett sätt att lösa kompetens- och arbetskraftsbristen. För arbetsgivare är läroavtal en god investering i personalen.

Läroavtal ur arbetsgivarsynvinkel:

 • Grundförutsättningarna för läroavtal är att en existerande arbetstagare också blir studerande eller en studerande anställs som arbetstagare
 • Till den läroavtalsstuderande betalar arbetsgivaren avtalsenlig lön
 • Arbetsgivaren kan enligt överenskommelse med utbildningsanordnaren betalas utbildningsersättning
 • Läroavtalet planeras och uppgörs alltid med arbetsgivaren, utbildningsanordnaren och den studerande
 • Läroavtalet kan omfatta en del av en yrkesinriktad examensdel, en eller flera yrkesinriktade examensdelar eller en hel yrkesinriktad examen på grund-, yrkes- eller specialyrkesexamensnivå
 • Läroavtal passar i alla åldrar (minimiålder 15 år)
 • Läroavtal förutsätter att den studerande arbetar i genomsnitt minst 25h/vecka
 • Då den studerande förutsätts förvärva kunnande i andra miljöer än på den egen arbetsplatsen bör i läroavtalet överenskommas om arbetsgivaren betalar lön för detta eller om den studerande har rätt att ansöka om studiesociala förmåner av utbildningsanordnaren
 • Arbetsgivaren skall utse en arbetsplatshandledare till den studerande. Utbildningsanordnaren utser en lärare som handleder den studerande och arbetsplatshandledaren. Arbetsplatshandledaren får introduktion, handledning och vid behov utbildning av utbildningsanordnaren.

Ekonomiska förutsättningar för läroavtal

 • Arbetsgivaren betalar avtalsenlig lön (inkl. bikostnader) till den läroavtalsstuderande
 • I vissa fall betalar utbildningsanordnaren utbildningsersättning åt arbetsgivaren
 • Om arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande och utbildning via läroavtal är aktuell kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Kontakta den lokala TE-byrån för mera information om detta
 • Om arbetsgivaren inte betalar lön till den läroavtalsstuderande för lärande i andra miljöer än på den egna arbetsplatsen kan den studerande ansöka om studiesociala förmåner från utbildningsanordnaren.