Studerandevården

Med studerandevård avses främjande av studerandes goda lärande och goda psykiska, fysiska och sociala hälsa samt utvecklande av verksamhet som skapar förutsättningar för detta på läroanstalten.

Studerandevårdens syfte är

  • att främja de studerandes lärande samt balanserade tillväxt och utveckling
  • att främja tidig identifiering av och ingripande vid inlärningssvårigheter och andra problem
  • att skapa en trygg och sund studiemiljö
  • att främja välmående och trivsel på läroanstalten
  • att bevara läroanstaltens funktionsförmåga i situationer som hotar den fysiska och psykiska tryggheten och välbefinnandet
  • att förebygga studieavbrott

Studerandevården förverkligas främst i form av förebyggande studerandevård som stöder hela läroanstalten. De studerande har därtill rätt till individuell studerandevård. STEP-utbildning har en studerandevårdsplan som beskriver studerandevårdens helhet samt de tjänster som erbjuds. Studerandevårdsplanen finns i Wilma.