Utbildningsprövning

Utbildningsprövning är något för dig som vill bekanta dig med någon av de branscher vi erbjuder utbildning inom. Utbildningsprövning kan hjälpa dig att hitta ditt yrke och klargöra din lämplighet och motivation för studierna och yrket.

STEP-utbildning erbjuder yrkesutbildning inom pedagogisk verksamhet och handledning samt församlings- och begravningsservice.

Utbildningsprövning passar dig som:

  • Saknar yrkesutbildning
  • Behöver komplettera din utbildning
  • Byter bransch
  • Är på väg tillbaka till arbetlivet

Du får i 1-10 dagar delta i verksamheten vid STEP-utbildning. Du väljer själv vilka av våra utbildningar du vill bekanta dig med. Under utbildningsprövningen får du ett eget personligt schema och en handledande lärare som finns tillgänglig för dig. I slutet av utbildningsprövningen diskuterar vi tillsammans hur du kan gå vidare på din studiestig.

Du ansöker om utbildningsprövning via handläggare på TE-byrån.

Här kan du läsa mer om utbildningsprövning vid STEP-utbildning.