Familjedagvårdare

Familjedagvård

Genom att avlägga kompetensområdet för familjedagvård i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning blir du familjedagvårdare. Som familjedagvårdare kan du arbeta inom den kommunala eller privata sektorn för småbarnspedagogik eller som företagare.

Som familjedagvårdare genomför du småbarnspedagogik som utgår från barnens behov och arbetar som ansvarsfull fostrare. Du planerar och genomför målinriktad småbarnspedagogik i samarbete med familjerna och övrigt samarbetsnätverk som familjedagvårdare.

Med denna examen som grund kan du komplettera med examensdelen genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken ur grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning för att bli behörig att arbeta som barnskötare enligt lagen om småbarnspedagogik.

Kompetensområdet för familjedagvård

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för familjedagvård består av 90 kp obligatoriska examensdelar och 60 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Gemensam obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Kompetensområdets obligatoriska
examensdelar, 70 kp:

(Gemensamt med kompetensområdet för pedagogisk verksamhet)

 • Att svara mot barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna, 30 kp
 • Arbete i en miljö för familjedagvård, 40 kp.

Kompetensområdets valbara
examensdelar, välj 40 kp:

 • Genomförande av pedagogisk verksamhetskultur i småbarnspedagogik, 40 kp
 • Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande, 40 kp.

Valbara examensdelar, välj 20 kp:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp
 • Att använda romska språket i handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp (ny från 1.1.2023)
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50 kp.

Man kan inte i kompetensområdet för familjedagvård som valbar examensdel välja Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik från grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.