Familjedagvård

Familjedagvårdare

Genom att avlägga kompetensområdet för familjedagvård i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning blir du familjedagvårdare. Som familjedagvårdare kan du arbeta inom den kommunala eller privata sektorn för småbarnspedagogik eller som företagare.

Som familjedagvårdare genomför du småbarnspedagogik som utgår från barnens behov och arbetar som ansvarsfull fostrare. Du planerar och genomför målinriktad småbarnspedagogik i samarbete med familjerna och övrigt samarbetsnätverk som familjedagvårdare.

Med denna examen som grund kan du komplettera med examensdelen genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken ur grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning för att bli behörig att arbeta som barnskötare enligt lagen om småbarnspedagogik.

Kompetensområdet för familjedagvård

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för familjedagvård består av 90 kp obligatoriska examensdelar och 60 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar, 90 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Att svara mot barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna, 30 kp
 • Arbete i en miljö för familjedagvård, 40 kp.

Valbara examensdelar, välj 60 kp:

 • Genomförande av en pedagogisk verksamhetskultur i småbarnspedagogik, 40 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska,10 kp
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50kp.