Bli vår kompanjon

Som STEP-utbildnings kompanjon står vi till tjänst med vårt kunnande och vi kan föra framåt ärenden och projekt som är viktiga för er tillsammans.  

Ni blir samtidigt en del av vårt kompanjonsnätverk och får där genom gemensam agenda med våra andra kompanjoner att utveckla branschen och mångsidigt studerandesamarbete.

Vi har erfarenhet av att närma oss personalens kompetensutveckling och välmående i arbetet på olika sätt.

Vilka mål har ni? Vi kan fundera tillsammans på stegen på vägen mot målen.

Till våra avtalskompanjoner erbjuder vi följande förmåner och service:

  • olika rekryteringsvägar för nya arbetstagare där vi drar nytta av perioder av lärande i arbetslivet
  • uppdrag från arbetslivet som våra studerande utför med handledning av våra sakkunniga lärare
  • kompetenskartläggning av personalen
  • utbildning för personalen
  • fördelar vid verksamhetsutveckling, innovationsverksamhet och rekrytering av kunnig personal
  • delaktighet i utvecklingsprojekt där nytta också från extern finansiering kan dras 

Ta gärna kontakt och fråga mer om kompanjons- och samarbetsavtal av vår regionchef Sabina Forsbacka.